Skip to content

Zhu Jinsheng (Dr.)

Zhu Jinsheng (Dr.)

Position: Guilin Tourism University

Deputy Director, School of Education and Exchange